Textové pole: AKTUALITY
Textové pole: KONTAKT
Textové pole: MALBY
Textové pole: KRESBY
Textové pole: BIOGRAFIE
Textové pole: VÝSTAVY
Textové pole: ODKAZY
Textové pole: DOMŮ
Textové pole: AKVARELY

ak.mal. MARTIN ZÁLEŠÁK

Textové pole: FRESKY##

Freska je nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce.

Název „freska“ pochází z italského „al fresco“ (na čerstvo) – v protikladu k „al secco“ (na sucho).

Malování fresek je technicky náročná práce. Barvy (minerální pigmenty smíchané s vodou) se nanášejí do ještě vlhké omítky. Pomaluje se jen to, co se stihne namalovat za jeden den. Korektury jsou velmi obtížné a musí se provést jinou technikou – secco. Fresková malba je nejkrásnější a nejtrvanlivější malířská technika. Malba netmavne, nestárne, neloupe se. Pokud je dobře technicky provedená, stačí ji omýt vodou a je zase svěží.

Během posledních 20 let jsem se zúčastnil restaurování fresek a měl možnost si detailně prostudovat práce těchto malířů: Handke, Halbax, Nosecký, Winterhalder ml., Gran, Eckstein, Sebastini.

Toto studium pak vyústilo v sen namalovat si vlastní fresku. V roce 2010 jsem začal tam, kde malíři v době vlády Josefa II. skončili.

 

Martin Zálešák - fresco Buono